Att sätta ord på omvårdnad och hälsa

Vad är god omvårdnad? Hur kan vi med enbart vårt bemötande och omvårdnad bidra till en bättre hälsa och välbefinnande? Dessa frågor har präglat får senaste uppgift i skolan. Det är så självklart när man befinner sig i yrket med patienten/vårdtagaren framför en, hur man bemöter och tar hand om en annan människa på bästa sätt. Så känns det i alla fall för mig när jag jobbar men att sätta ord och begrepp på vad en god omvårdnad är, det är desto svårare kan jag meddela. 
 
Vi har pratat om vårdrelation vårdare och patient emellan, om empati och förståelse med med ett vårdande mellanrum. Vårdande mellanrum är väl egentligen där vi skapar vår förståelse för patientens situation. Vi har säkert mött många patienter med samma sjukdom i samma situation, kanske har vi till och med varit med om det själv men vi kan ändå inte veta hur just den enskilde patienten framför oss känner och reagerar i situationen. 
 
Jag älskar att diskutera detta ämne, det finns så mycket man kan säga om det efter både egna erfarenheter och läsa om i litteraturen. Vi hade även muntlig redovisning samt en skriftlig inlämning inom området som vi (min studiegrupp) blev godkända i!
 
Vardag | |
Upp